Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Via deze link is het privacyreglement van westmeijer.nl te downloaden. In dit reglement wordt de behandeling en bescherming van persoonsgegevens beschreven.