Portfolio

2018 tot heden

Adviseur Programma Forensisch Vakmanschap De Nederlandse GGZ

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, De Nederlandse GGZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Valente hebben afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg op peil te brengen. Het Programma Forensisch Vakmanschap richt zich op het vergroten en versterken van de kennis en vaardigheden van zowel nieuw als bestaand personeel en vaardige zij-instromers. Ik schreef een advies voor de uitvoering van het programma en maak deel uit van het projectteam dat het uitvoert. Het resultaat: een werkplaats Forensisch Vakmanschap.

~

Adviseur inrichting leeromgeving Raphaëlstichting

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. De stichting wil een leeromgeving inrichten voor haar 1400 zorgprofessionals. Op basis van mijn adviezen voor het inrichten van deze leeromgeving heb ik een workshop voor sleutelpersonen in de organisatie georganiseerd waarin verschillende scenario’s de revue passeerden.

~

Kwartiermaker Academie Leren met WA

Met WA levert (tijdelijk) personeel aan zorginstellingen. Het gaat om zorgprofessionals met een beveiligingsachtergrond die ook zorgtaken verrichten. Deze zorgondersteuners nemen duurder zorgpersoneel, zoals verpleegkundigen werk uit handen, zodat zij weer aan hun eigenlijke werk toekomen. Voor Met WA heb ik een business unit voor scholing en training in de GGZ en GHZ opgezet. Bij de Academie van Met WA kunnen zowel zorgprofessionals van klanten terecht als de medewerkers van Met WA zelf. Zo volgen zorgondersteuners van Met WA momenteel een versnelde beroepsopleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen.

~

Adviseur inrichting leeromgeving Lievegoed

Lievegoed biedt, op basis van een antroposofische identiteit, zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en problemen op het gebied van psychiatrie of verslaving. Lievegoed wil haar medewerkers een kwalitatief hoogstaand palet aan leertrajecten bieden om leerdoelen te bereiken. Ik deed onderzoek naar de leerdoelen -en behoefte van de medewerkers en adviseerde bij het inrichten van een leeromgeving, waaronder een learningmanagementsysteem.

~

Manager VGN Academie

Instellingen voor gehandicaptenzorg hebben de handen ineen geslagen om leercontent voor medewerkers, vrijwilligers en verwanten te ontwikkelen. Inmiddels nemen 66 zorgorganisaties en scholen deel aan dit ontwikkelcollectief. De VGN Academie ontwikkelt online leercontent en daarnaast wisselen de deelnemers kennis uit over het bevorderen van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Tweederde van alle zorgprofessionals in de sector werkt bij één van de deelnemers aan de VGN Academie.

Meer informatie: een promotievideo over de VGN Academie

~

2014 – 2017

Manager Leerhuis bij Philadelphia Zorg

Bij Philadelphia Zorg heb ik een bedrijfsacademie gebouwd voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Als kennis- en opleidingscentrum van Philadelphia biedt het Leerhuis nu veel mooie leertrajecten aan die passen op de zorgvisie. Daarnaast is de beroepspraktijkvorming van zo’n 1200 leerlingen en studenten versterkt door de praktijkopleiders van het Leerhuis. Ik ben trots op de prijs voor beste bedrijfsacademie die ons eind 2016 werd toegekend door de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities.

Meer informatie:

De visie op leren en ontwikkelen van Philadelphia.

De inrichting van het Learning Management Systeem.

Video presentatie van het Philadelphia Leerhuis aan vakgenoten.

~

2011 – 2014

Oprichter en bestuursvoorzitter GGZ Ecademy

Samen met collega’s van Parnassia en GGZ Drenthe heb ik een ontwikkelcollectief voor e-learning opgericht. De GGZ Ecademy is in 2011 gestart als een proefproject met 14 GGZ-instellingen. De formule groeide uit tot een groot succes. Op dit moment zijn meer dan 50 instellingen uit de GGZ, verslavingszorg, RIBW en de forensische psychiatrie lid van de GGZ Ecademy en wordt nog steeds leercontent ontwikkeld, geruild en ingekocht. Iedere medewerker van de deelnemende GGZ-instellingen heeft nu de beschikking over meer dan 150 leertrajecten in een moderne leeromgeving.

~

2009 – 2014

Manager Academie en Science bij Altrecht GGZ

Bij Altrecht heb ik de bedrijfsacademie nieuw leven ingeblazen en omgevormd tot een verbindend en strategisch bedrijfsonderdeel dat de inhoudelijke kennis en vaardigheden van de zorgprofessionals op peil hield. In vijf jaar hebben we met zo’n 20 collega’s goed geluisterd naar de kennisbehoeften op de werkvloer en mooie leertrajecten ontworpen en uitgevoerd. Dit alles ondersteund met een op maat gemaakt Learning Management Systeem. Daarnaast heb ik leiding gegeven aan Altrecht Science en de vakbibliotheek, twee afdelingen die de wetenschappelijke onderzoekers ondersteunden op het gebied van beleid, faciliteiten en subsidies. Via hoogleraren werd een hechte verbinding met universiteiten onderhouden.

Meer informatie over Altrecht Science.

~

2006 – 2009

Operationeel Directeur KOC Nederland en Philyra Instituut

In een tweekoppige directie gaf ik leiding aan het kenniscentrum en branche-instituut voor de Uiterlijke Verzorging (o.a. kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures). Mijn portefeuilles waren de ontwikkeling van leermiddelen, trainingen, erkenning van leerbedrijven, marketing en communicatie. Bij Philyra heb ik aan de wieg gestaan van dè online leermethode voor kappers in spé: Hair Level XL. Meer informatie over de online leermethode Hair Level XL.

~

2005 – 2006

Directeur Profiel Producties

Profiel was een communicatiebureau, organiseerde conferenties en gaf hét vakblad voor het beroepsonderwijs uit. Profiel organiseerde onder andere de jaarlijkse mega-conferentie rond het herontwerp van het beroepsonderwijs. Als nieuwe productlijn heb ik (markt-)onderzoek aan het portfolio toegevoegd. Voor het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) heb ik onderzoek gedaan naar de waardering van examinering door het beroepenveld.

Meer informatie:

Het vakblad Profiel is tegenwoordig behalve een blad ook een kennisplatform.

~

1999 – 2004

Manager Cardano Instituut en later Innovam Consult bij de Innovam Groep

In 1999 werd het Cardano Instituut opgericht als kenniscentrum voor de automotive branche. Ik heb daar een unit research & development opgezet om de trainingen, MD-programma’s en conferenties te voeden met strategische informatie over ontwikkelingen in de markt. Cardano mocht grote merken als Ford, Nissan, Renault, Citroën, Jaguar en Daf tot zijn klanten rekenen. Samen met de Erasmus Universiteit werd Cardano het Nederlandse filiaal voor het internationale onderzoeksprogramma ICDP en gaven we o.a. advies aan dealerholdings over de verkoop van auto’s via internet. Later heb ik de ontwikkelafdeling van Innovam en het accountmanagement voor het opleidingsfonds samengevoegd met Cardano en werd een nieuwe afdeling gevormd: Innovam Consult. Een mooie combinatie van commerciële en meer ambtelijke taken. Zo was ik naast accountmanager voor bedrijven, voorzitter van de paritaire commissie voor de mobiliteitsbranche.

Meer informatie: Het International Car Distribution Programme.

~

1992 – 1999

Senior projectmanager bij CINOP

Bij het adviesbureau CINOP voerde ik projecten uit op het gebied van beroeps- en kwalificatieprofielen, leermiddelen, multimedia en internationale samenwerking. Zo heb ik het product Marktmonitor ontwikkeld en bij verschillende kenniscentra voor het beroepsonderwijs op maat geïmplementeerd. Met de Marktmonitor volgden kenniscentra de talloze innovaties en veranderingen in beroepen om vervolgens de kwalificatiestructuur up to date te houden. Het idee van de Marktmonitor is daarna onder de naam ‘Market Scanner’ uitgevoerd naar 10 Europese landen. Daarnaast heb ik met behulp van subsidie uit Brussel één van de eerste internetportals voor het beroepsonderwijs gebouwd. Via de Alexisportal wisselden docenten in Europa zelfgebouwde e-learning uit. Tegen het einde van mijn Cinoptijd deed ik onderzoek naar de kennis over Europa bij leerlingen in het beroepsonderwijs.

~

1989 – 1992

Onderzoeker en onderwijskundige bij ECABO

ECABO was het kenniscentrum voor economische, administratieve en automatiseringsberoepen. Ik ontwikkelde een didactisch model voor praktijkleermiddelen. Samen met het beroepenveld waaronder overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen werden de leermiddelen vervolgens ontwikkeld in redactieraden. Ik organiseerde het ontwikkelproces en was eindredacteur van de leermiddelen. Daarnaast deden we onderzoek naar de werkgelegenheid in de administratieve sector en publiceerden daarover.

~

1986 – 1989

Wetenschappelijk Onderzoeker bij Universiteit Utrecht

Tijdens en direct na mijn studie Onderwijskunde deed ik onderzoek in het primair, secundair en beroepsonderwijs. Het mooiste onderzoek was een evaluatie van een project om 15.000 jongeren op te leiden voor ICT-beroepen. Geheel in stijl met het onderzoeksobject experimenteerde ik met computergestuurde vragenlijsten. Deze werden toen nog op 5 ¼ inch floppydisks naar de respondenten gestuurd.